English Thai

1. การออกแบบออกแบบสไตน์ทันสมัยการออกแบบภายนอกสดใสสะดุดตา  และการออกแบบภายในโดดเด่นพร้อมสิ่งอำนวยความ
สะดวกครบครัน

2. การขับขี่ มั่นใจในสมรรถนะ
การขับขี่ที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพ
ด้วยนวัตกรรมช่วงล่างเพื่อการยึดเกาะถนน
และตัวถังรถที่แข็งแกร่งทำให้มีประสิทธิภาพ
ในการขับขี่สูง

3. การประหยัดน้ำมัน โดดเด่นการประหยัด
น้ำมันและความสนุก
ในการขับขี่
เครื่องยนต์ใหม่พร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT และโครงสร้างน้ำหนักเบาเพิ่มการประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม